Láčkovka - pěstování

Při psaní této stránky, jsem se opíral především o publikaci "Masožravé rostliny - Podrobný návod na pěstování" od Kamila Páska. Pro podrobnější informace, doporučuji tuto knihu zakoupit. Více informací o knihách naleznete na stránce věnované literatuře o masožravých rostlinách.

Stručný přehled

spíše rozptýlené (východní, jižní nebo západní okno)
velmi vzdušný (rašelina, molitan, dřevěné uhlí)
nížinné druhy 25°C - 35°C, horské druhy 21°C - 29°C
nížinné druhy 25°C - 35°C, horské druhy 21°C - 29°C
70% - 90%
střední (substrát nesmí vyschnout), nejlépe shora
žádné!
není nutné

 


 

Druhy

Tento rod je zastoupen velmi početnou skupinou druhů. Mezi ty nejznámější patří: N. ampullaria, N. mikei, N. ampullaria, N. mirabilis, N. rajah, N. villosa, N. alata, N. mirabilis, N. ventricosa, N. hamata a mnoho dalších.

Nádoby

Pro menší láčkovky volíme plastové květináče s menším průměrem. Pro velké rostliny doporučuji použít objemnější plastový kontejner.

Osvětlení

Láčkovkám nejlépe vyhovuje dostatek rozptýleného světla. Rostou dobře jak na přímém slunci tak i v polostínu.
 
Zvláštní pozornost rostlinky vyžadují, pokud je po zimní přestávce v bytě dáváme opět ven. Rostliny je pak třeba zastínit ať si postupně zvykají na silnější intenzitu oslunění.
 
!! Pozor, je nutné dávat pozor na přehřátí rostlin hlavně v polozavřených nádobách !!

Substrát

Láčkovky potřebují velmi vzdušný substrát. toho docílíme smícháním vláknité rašeliny, kůry, polystyrenu nebo molitanu, dřevěného uhlí a živého nebo suchého rašeliníku v poměru 1:1 (kromě dřevěného uhlí - poměr 0,5). Substrát by měl být mírně kyselý.

Teplota

Nížinné druhy vyžadují trochu vyšší teploty po celý rok - optimálně v rozmezí 25°C - 35°C s minimálním nočním poklesem. Horské druhy naopak vyžadují denní teplotu nižší - v rozmezí 21°C - 29°C s nočním poklesem na 10°C - 18°C. U těchto druhů vedou vysoké teploty k zastavení růstu.

Vlhkost

Láčkovky rostou v pásmu tropického deštného lesa, proto vyžadují velmi vysokou vzdušnou vlhkost. ta by se měla pohybovat v rozmezí 70% - 90%. Pokud je dlouhodobě nižší, tak láčkovky netvoří žádné pasti. Rostliny milují každodenní rosení.

Zalévání

Nejlepší je zalévat dešťovou vodou, případně destilovanou. V některých případech, můžete zalévat i převařenou a dobře odstátou vodou z vodovodní sítě - to moc nedoporučuji (obsahuje minerální látky, které postupně znehodnocují substrát). Substrát nesmí nikdy vyschnout, ale může být jen vlhký. Nejlepší je zalévání shora tak, aby substrát byl pouze vlhký. Pokud máme dobře udělanou drenáž na dně květníku, může rostlinka stát i ve vodě. Vodu také s mírou doplňujeme do pastí.

!! Pozor, nezalévat tvrdou a vápenitou vodou z vodovodní sítě, rostlina tak může brzy zajít !!

Škůdci

Láčkovky napadají běžní škůdci okrasných rostlin zejména puklice. V těchto případech použijte běžný insekticid. Výjímečně se můžou na listech objevit skvrny způsobené nejspíše úpalem. Ty léčit lze velmi těžko - jediná možnost je odstranit celý list nebo rostliny nemlžit, aby se přes kapky vody neroznesla bakteriální infekce na další listy.

Pasti

Pasti, tak jako u všech rostlin mají omezenou životnost. Když pomalu začínají od konečků usychat, neznamená to nic jiného, než že je past stará. To samé platí i u listů. Je to normální jev, takže se ničeho nemusíte bát. Až past nebo list uschne celý, je vhodné ho u kmínku rostliny odstranit. Staré pasti nepůsobí moc hezkým dojmem, ale hlavně předejdete možným plísním, které se na ní mohou vyskytnout.


Květy

Květy láčkovek jsou velmi vzácné. Květy nejsou tak výrazné, jsou jednopohlavní. Jejich květenství se nazývá hrozen. Plody láčkovek jsou pak čárkovitá semena o délce cca. 2 cm.

Semena

Jsou tenká, vřetenovitá a velká cca. 2 cm.

Přesazování

Rostlinky v případě menších nádob přesazujeme každoročně, jinak postačí jednou za dva až tři roky. Při přesazení odstraníme zbytky starých pastí a kořenů.

Rozmnožování

Generativní množení za pomoci semen provádíme vysetím na povrch čisté rašeliny. Semena klíčí během několika dnů až měsíců při teplotě v rozmezí 15°C - 30°C. Semenáčky se pěstují po prvních několika měsících již velmi snadno.
 
Vegetativní množení provádíme dělením samovolně namnožených rostlin při přesazování. Další způsob je oddělení růstového vrcholu přímo z kmínku nebo odříznutím vrcholového řízku. Pokud máme rostlinku větší, provedeme řez zhruba za 3 listem od vrcholu. Spodní list odstraníme, řez ošetříme kořenovým stimulátorem a zasadíme do pěstebního substrátu. Takto zasazenému řízku zajistíme velmi vysokou vzdušnou vlhkost a rozptýlené světlo. Během několika týdnů se začnou tvořit kořeny. Mateřská rostlina během několika týdnů obrazí a pokračuje v růstu.

Hnojení

Rostliny NEHNOJIT žádnými hnojivy pro venkovní a pokojové rostliny! Všechny masožravé rostliny žijí v půdách, které jsou velmi chudé na živiny. Tyto živiny získávají z polapené kořisti. Kořenový systém masožravek je poměrně málo vyvinutý, slouží hlavně k uchycení rostliny a jako zásobárna vody - živiny se takto pro rostlinu nezískávají.

Krmení

Není bezpodmínečně nutné pro život rostliny. Je to jen jakýsi "pamlsek", kterým rostlince přilepšíte. Pokud jsou rostlinky přes léto ve volném prostoru, nachytají si dostatek potravy sami. Pokud jsou celoročně v bytě, můžete jim "předhodit" např. mouchu 1x za měsíc. Kořist by měla být živá, protože tím jak se chce z pasti dostat ven, tak svým pohybem uvnitř pasti pobídne rostlinku k tomu, aby začala vylučovat trávicí šťávy a kořist tak mohla být následně strávena (její chitinová schránka však zůstane v pasti vždy).